وبلاگ

مشخصات انواع یو پی اس

مشخصات انواع یو پی اس

دراین بخش برخی ازمشخصاتی که دررابطه با یو پی اس است وبسیار مصطلح میباشد به اختصارمورد بحث قرارمیگیرد.

برگه مشخصات یو پی اس میتواند بسیارطولانی وخسته کننده باشد . همچنین دربیشترموارد لازم نیست شما نگران تمام مواردی که درآن پیدا میکنید باشید، اگرچه برخی ازآنها قبل ازتصمیم گیری برای خرید ، بسیارمهم میباشند.

maxresdefault1 مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
نکته:

بعضی ازمشخصات الکتریکی مربوط به عملکرد یو پی اس که در دفترچه های کالا موجود است کاملاً مشابه با مشخصات منابع تغذیه میاشند. جزئیات بیشتر در این خصوص را میتوانید در بخش مشخصات وگواهینامه های منبع تغذیه بیابید که دراین بخش ازتکرارآن خودداری میشود.

همچنین ازآنجا که یو پی اس ها شامل تجهیزاتی جهت محدود کردن ولتاژهای اضافی گذرا میباشند ، ممکن است شما بخواهید این قسمت را برای یافتن مشخصات و ویژگی های این محدود کننده ها مطالعه کنید.

مشخصات عمومی یو پی اس:

نوع یو پی اس :

مشخص کننده نوع طراحی یو پی اس . بسیار مهم است که این موضوع قبل ازهر چیزی مورد بررسی قرارگیرد.

اندازه بار:

ماکزیمم ظرفیت نامی دستگاه برحسب ولت- آمپر. بعضی دستگاهها صراحتاً میزان “وات” رانیز مشخص نموده اند درغیراینصورت باید ضریب فاکتور یو پی اس توسط سازنده مشخص شود تابتوان اندازه قدرت یو پی اس را تعیین نمود.

مشخصات فیزیکی:

ابعاد:

طول وعرض وارتفاع ، این اندازه ها را جهت حصول اطمینان ازجا گرفتن دستگاه در فضایی که به آن تخصیص داده شده است باید کنترل نمود.

وزن:

بعضی ازدستگاههای بزرگ بسیارسنگین هستند ونیازبه دو نفربرای جا به جا کردن آن میباشد.

ups engineer مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
تعداد ونوع خروجی ها:

چه نوع و چه تعداد خروجی برای بارهای مختلف پیش بینی شده است.

رنگ:

این موضوع بسیار مهم است. زیرا مغایرت رنگ یو پی اس با رنگ کامپیوتر، بطور کلی شکل ظاهری مجموعه را ضایع میسازد.

مشخصات محیطی یو پی اس:

محدوده دمای عملکرد:
Ups گرما تولید میکند ونمیتواند دراتاقی بدون تهویه کافی کارکند.

محدوده دمای انبارش :

به حد پایین این دما دقت کنید زیرا باتریها درمعرض سرمای شدید میتوانند یخ بزنند وخراب شوند.

بیشترکردن فواصل زمانی شارژ باتری:

اگرباتری درانبارنگاهداری شود هرچند وقت یکبارنیاز به شارژ شدن دارد؟

ups 3 مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
مشخصات ورودی:

ولتاژ ورودی:

محدوده مجازمشخصات نامی و واقعی. مطمئن شوید که مدل مناسبی با توجه به شرایط برقتان انتخاب میکنید.

فرکانس نامی:

معمولاً ۵۰ یا۶۰ هرتز است. برخی ازمدلها هردوعدد راپوشش میدهند.

اتصال ورودی:

نوع دوشاخه ای که کابل برق یو پی اس استفاده میکند (برای مدلهای بزرگتر بسیارمهم است)

مشخصات خروجی:

ولتاژخروجی:

محدوده نامی و واقعی مشخصات، آورده شده است. ولتاژ نامی خروجی باید مساوی با ولتاژنامی ورودی باشد.

نوع موج خروجی:

مشخص میکند که دستگاه،موج سینوسی ، مربعی یا مربعی اصلاح شده تولید میکند.

زمان انتقال:

یک مشخصه مهم است وعبارت ازماکزیمم زمان لازم برای یو پی اس تا بتواند خط قدرت را به باتری منتقل کند. برای یک online یو پی اس واقعی ،این زمان مساوی صفر است. برای یک standby یو پی اس این زمان معمولاً چندمیلی ثانیه میباشد. شما باید این زمان را با زمان نگاهداری منبع تغذیه خود مقایسه کنید وآن زمانی است که به شما میگوید یو پی اس تا چه مدتی قادراست ورودی خود را جداشده نگاهدارد قبل ازاینکه کاملاً قطع شود.

اگرزمان انتقال نزدیک به زمان نگاهداری ویا بزرگترازآن باشد، یو پی اس بدرستی برای شما کارنخواهد کرد.

Eaton UPS Family1 مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
فیلترینگ،محدود کننده ولتاژهای گذرا ومشخصات تنظیم خط :

جزئیات سخت افزارداخلی یو پی اس که برای تمیز کردن خط نیرو، زمانی که یو پی اس با برق شهرکارمیکند میباشد.

مشخصات باتری:

نوع باتری:

نوع باتری بکاررفته واینکه آیا توسط مصرف کننده قابل تعویض است یاخیر.

ظرفیت باتری:

ظرفیت باتری بر حسب آمپر- ساعت

عمرباتری:

پیش بینی تعداد سالهایی که باتری میتواند کارکند قبل ازاینکه خراب شود (با کارکرد متوسط)

مدت زمان کارکرد بابیشترین بارممکن:

اگر یو پی اس باری مساوی با بیشترین میزان مجاز خود را(برحسب ولت-آمپر)پوشش دهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟

 

ups battery مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری

مدت زمان کارکرد با ظرفیت نصف بار:

اگر یو پی اس باری مساوی با نصف میزان مجازخویش را (برحسب ولت-آمپر) پوشش دهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟

زمان شارژ مجدد:

چه زمانی طول میکشد تا یک باتری کاملاً خالی با استفاده از انرژی خط نیرو، دوباره کاملاً پر شود؟

امکان افزایش باتری:

آیا یو پی اس قابلیت افزودن باتری جدید برای افزایش ظرفیت را دارد؟ در اینصورت سیستم چگونه کارمیکند؟

موارد دیگر:

نشانگرها وهشدارها:

فهرستی ازنشانگرهای LED برروی دستگاه وتوضیح اینکه هرکدام درچه زمانی هشدارمیدهند.

کنترل وپایش سخت افزار ونرم افزار:

شرح کوتاهی از تمام سیستمهای کنترلی که دستگاه دارد یامیتواند داشته باشد ، شامل مشخصات انواع اتصالات و رابطهایی که میتواند توسط دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات الکتریکی:

مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آن درتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات در باری که منبع تغذیه پشتیبانی میکند میباشد. درحالیکه این مشخصات مهم است و معرف سطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که دربسیاری از حالات لازم نیست که خریداران منبع تغذیه تمام این جزییات را بدانند. شما فقط باید مطمئن شوید که مشخصات الکتریکی منبع تغذیه مورد نظر، اختلاف فاحشی با دیگر منابع تغذیه مشابه ندارد.

برای منابعی با فاکتورهای شکل جدید، باید مشخصات منبع تغذیه برای هماهنگی با ویژگی هایی که دربرگه مشخصات ضریب شکل قطعه آورده شده است چک شود. به غیرازآن، اختلافات کوچک را برای استخراج نتایج بزرگ بین دو منبع تغذیه بکار نبرید.

زمان نگاهداری:

احتمالاً مهمترین مشخصه الکتریکی یک منبع تغذیه میباشد و آن، زمانی است که منبع تغذیه درصورت قطع ورودی میتواند خروجی خود را پوشش دهد. یک عدد معمولی برای این زمان۲۰ میلی ثانیه میباشد ( درمنبع تغذیه وجود خازن صافی باعث میشود که این عدد کمی از صفر بیشتر باشد). این مقدار معرف زمانی است که در صورت قطع شبکه برق، منبع تغذیه میتواند تحمل کند وبعد از آن دیگر نمیتواند یک سیگنال قدرت خوب را ارسال دارد. همچنین مهم است که این زمان را با زمان انتقال یو پی اس ای که قراراست برای کامپیوترخود درنظربگیرید مقایسه کنید. زمان نگاهداری باید بطورقابل ملاحظه ای اززمان انتقال بیشتر باشد تا احتمال وقوع مشکل کاهش یابد.

تنظیم بار:

بعضی وقتها بنام تنظیم ولتاژ بارخوانده میشود. این مشخصه به توانایی منبع تغذیه برای تنظیم سطح ولتاژ خروجی زمانی که بار منبع کم وزیاد میشود اشاره دارد. ولتاژ یک منبع انرژی DC با افزایش بارتمایل به کاهش دارد وبرعکس ولتاژ یک منبع انرژی AC با افزایش بار تمایل به افزایش دارد. هر چه منبع تغذیه بهترباشد توانایی بیشتری برای یکنواخت سازی این تغییرات خواهد داشت. تنظیم بار معمولاً برحسب درصدی از ولتاژهایی که منبع تغذیه تامین میکند باعلامت مثبت و منفی بیان میشود. ۲ تا ۶ درصد معمولی است. ۱ درصد هنوزخوب است. ( سیگنالهای ۵- ولت و ۱۲- ولت حتی دردستگاههای بسیارخوب معمولاً بهترازمثبت و منفی ۵ درصد نیستند زیرا به هرحال این سیگنالها حاوی جریان ضعیف و اکثراً بدون فایده میباشند)

تنظیم خط :

متمم و کامل کننده تنظیم بارمیباشد. این مشخصه توانایی منبع تغذیه را برای کنترل خروجی خود زمانی که ولتاژورودی AC ازکمترین مقدارتابیشترین مقدارقابل قبول تغییرمیکند نشان میدهد. مجدداً مقدارهرسطح خروجی با عددی برحسب درصد (باعلامت مثبت ومنفی) نمایش داده میشود که +/- ۱ تا ۲ درصد معمولی است.

مولفه DC :

برخی اوقات به آن موج AC میگویند. منبع تغذیه از ورودی AC ، خروجی DC تولید میکند. اگرچه خروجی بطورخالص DC نمیباشد. درهرسیگنال تعدادی مولفه AC وجوددارد که بخشی ازآنها با سیگنال ورودی حمل میشود وبرخی دیگر، ازاجزای منبع تغذیه برداشته میشود. البته مقادیرآنها بسیارکوچک است واکثرمنابع تغذیه این مقادیررا درفهرست مشخصات ضریب شکل خود نشان میدهند. ولی دربرخی تجهیزات مانند موتورهای AC یاترانسفورماتورهایی با ورودی AC این مقوله بسیارمهم میباشد.

ترانسفورماتوربا خروجی ایزوله شده تنها راه محافظت از تجهیزات گران قیمت ما خواهد بود. مولفه های DC معمولاً برحسب میلی ولت میباشند که نشانگراندازه گیری ولتاژ AC ازمقدارمنفی تامثبت آن است. هرچه عدد کمترباشد بهتراست. در یو پی اس های بدون ترانسفورماتور معمولاً یک رزیستور متغیر برای تنظیم خروجی و کاهش مؤلفه DC وجود دارد ولی میدانیم که ضریت حرارتی رزیستور و دیگر قطعات الکترونیکی و نیز امکان تغییر تدریجی آنها از تغییرات مجاز میزان مؤلفه DC بر اساس استاندارد IEC بیشتر است.

واکنش ناپایدار:

یک منبع تغذیه سوییچ دارازیک حلقه بسته بازخورداربرای اندازه گیری مقدارخروجی منبع جهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر و ترموستات برای کنترل دمای خانه. همانطورکه دربخش تنظیم بارذکرشد ولتاژخروجی یک سیگنال با تغییربارحامل آن، تغییر میکند. عملاً وقتی که بار بشدت تغییر میکند (چه کم شود وچه زیاد) به تبع آن سطح ولتاژنیزتغییری ناگهانی خواهد داشت. این تغییرناگهانی به نام یک واکنش ناپایدارخوانده میشود. اگرولتاژی زیریک بارسنگین ناشی ازمصرف چند مولفه مختلف قرارداشته باشد وناگهان غیرازیک مولفه، بقیه آنها دیگرجریان نکشند، ولتاژمربوط به جریان باقیمانده ممکن است بطورموقت افزایش یابد. این پدیده را یک اضافه ولتاژ( overshoot ) میگویند. واکنش ناپایداربسیارسریع وتاثیرگذاراست اما منبع تغذیه میتواند خود را با این تغییرات ناگهانی تطبیق دهد.دراینجا مشخصات یک واکنش ناپایدارواقعی را باهم بررسی میکنیم:

خروجی های ۵+ ولت و۱۲+ ولت به اندازه ۵ درصد درکمترازیک میلی ثانیه با یک تغییر۲۰ درصدی در بار،برمیگردند.

معنای این حرف اینست که برای خروجی های ۵+ ولت و ۱۲+ ولت، اگر خروجی در یک سطح معین که آنرا V1 مینامیم قرارداشته باشد وجریان بارآن سیگنال به اندازه حداکثر۲۰ درصد کاهش یا افزایش یابد ،ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیه به مقدار ۵ درصد V1 بازمیگردد. واضح است که واکنشهای سریعترونزدیکتر به ولتاژ مبدا بهتراست.

حداکثر فشارجریان/ جریان سریع وغیرعادی ورودی:

بیشترین مقدار جریانی که یک منبع تغذیه در لحظه ای که برای اولین بار روشن میشود میکشد. این عبارت،بعضی اوقات برای نشان دادن اینکه منبع تغذیه درهنگام روشن شدن در معرض چه مقدارشوک قراردارد استفاده میشود. هرچه این مقدارکمتر باشد بهتر است.

حفاظت درمقابل ولتاژ اضافی:

علاوه برمشخص کردن یک سطح ولتاژ ماکزیمم، منابع تغذیه خوب شامل محافظی درمقابل افزایش ولتاژخروجی ازیک سطح بحرانی میباشند. اگر به هردلیلی ولتاژ خطوط ۳٫۳+ ولت، ۵+ ولت ، یا ۱۲+ ولت ازمقدارمعینی بالاتر رود، منبع تغذیه آن خروجی را غیر فعال خواهد کرد. عدد این ولتاژ اضافه معمولاً با عبارت “نقطه گردش ولتاژ” بیان میشود (مثلاً ۶٫۲۵+ ولت برای خط ولتاژ ۵+ ولت) ویا با یک عبارت درصدی که برای مثال ذکر شده ۱۲۵% خواهد بود. این مشخصه همچنین میگوید که واکنش یک منبع تغذیه درقبال تشخیص یک ولتاژاضافه چه خواهد بود که معمولاً دستگاه Reset خواهد شد.

حفاظت در مقابل جریان اضافی:

اگرجریان خروجی های منبع تغذیه ازحد مجاز تعریف شده بیشتر شود،بعضی از منابع تغذیه این شرایط را تشخیص میدهند ودستگاه را Reset میکنند. منبع تغذیه مشخص میکند که چه مقدارجریان اضافه برای هر ولتاژ خروجی باعث بروزاین اتفاق شده است.

خصوصیات و ویژگیهای UPS :

پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک یو پی اس که باعث تفکیک آن ازانواع دیگر یو پی اس میشود صحبت خواهیم کرد.

بعلاوه راجع به پارامترهای مهمی که توانایی و قابلیتهای یک یو پی اس را تعیین میکند بحث خواهیم نمود. بسیاری از عناوینی که دراین فصل مورد بحث قرارخواهد گرفت برای اخذ تصمیم در مورد انتخاب نوع واندازه مناسب یک یو پی اس برای کار شما مهم خواهد بود.

وبلاگ

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس / پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه (یو پی اس)، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک یو پی اس که باعث تفکیک آن ازانواع دیگر یو پی اس میشود صحبت خواهیم کرد.

خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس

بعلاوه راجع به پارامترهای مهمی که توانایی و قابلیتهای یک یو پی اس را تعیین میکند بحث خواهیم نمود. بسیاری از عناوینی که دراین فصل مورد بحث قرارخواهد گرفت برای اخذ تصمیم در مورد انتخاب نوع واندازه مناسب یک یو پی اسبرای کار شما مهم خواهد بود.

ups 8 خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس | یو پی اس | باتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فیزیکی یو پی اس چی باید باشه؟

دراین قسمت نگاهی اجمالی به مشخصات فیزیکی که معمولاً برای یک منبع تغذیه درنظرگرفته میشود خواهیم داشت. این مطالب شامل چگونگی قرارگیری یو پی اس وهمچنین مشخصات قطعات فیزیکی آن خواهدبود.

 

فاکتورشکل:

گهگاه شکل منبع تغذیه را معادل همان قابی درنظرمیگیرند که منبع تغذیه درون آن قرارداده شده است که عمومی ترین آن “microATX” میباشد.
باید دقت نمود که درواقع چنین فاکتورشکلی برای یک منبع تغذیه وجود ندارد ومنظور، یک منبع تغذیه SFX میباشد که معمولاً به آن یک سیستم  microATX اطلاق میشود.

ابعاد:

معمولاً پهنا (W)، عمق (D) و ارتفاع (H) میباشند که به اینچ یا میلیمترداده میشوند.(یک اینچ 25.4میلیمتر می باشد)

وزن:

وزن منبع تغذیه معمولاً به پوند یا کیلوگرم داده میشود که یک پوند 0.4536 کیلوگرم میباشد.

کانکتورهای بُرد اصلی :

تعداد و نوع کانکتورهایی است که بعنوان رابط منبع تغذیه و بُرد اصلی مورد استفاده قرارمیگیرند. معمولاً سازنده نمیگوید که این کانکتورها ازانواع AT ،ATX، SFX یا WTX  است بلکه ما باید ازمشخصات ضریب شکل وبا توجه به تعداد پین های هرکانکتور، نوع آنرا تشخیص دهیم. درطراحیATX  ،SFX وWTX اگرکانکتورهای اضافی ویا انتخابی وجود داشته باشد باید توسط سازنده مشخص شود.

کانکتورهای راه اندازی:

تعداد کانکتورهایی است که بعنوان یک تجهیزاستاندارد با منبع تغذیه ارائه میگردد. ممکن است بعضی ازآنها ازنوع بزرگ (شکلD) وبرخی دیگرازنوع کوچک (اتصال کوچک) باشند. منابع تغذیه بزرگ باکیفیت بالاترمعمولاً دارای کانکتورهای بیشتری میباشند.

ups Environment 300x300 خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس | یو پی اس | باتری
مشخصات پنکه (Fan) :

به مشخصات fan منبع تغذیه قبل ازآنکه شما منبع تغذیه را خریداری کنید میگویند. برخی ازمشخصات فن معمولاً دربرگه مشخصات آورده میشود ولی خیلی ازآنها آورده نمیشود. مثلاً اکثرسازندگان بطورصریح نمیگویند که آیا فن های منابع تغذیه ATX به داخل منبع تغذیه میدمند یا به خارج آن. شما باید این را بامشاهده عملکرد فن بفهمید ویا ازسازنده بپرسید. برخی ازمشخصاتی را که ممکن است دربرگه مشخصات ببینید عبارتند از:

  • اندازه فن:  اندازه فن منبع تغذیه است که معمولاً به میلیمتر داده میشود. فن ها معمولاً به شکل مربع هستند واندازه داده شده ،طول ضلع مربع است. برخی اوقات ( نه معمولاً) اندازه ضخامت فن نیز داده میشود.
  • نوع یاتاقان فن: مشخص کننده اینکه آیا موتورفن ازیاتاقان غلتشی استفاده میکند یا نوع لغزشی .( بحث مربوط به فن های منابع تغذیه را ببینید تا متوجه شوید چرا این قضیه مهم است)
  • ولتاژ :  ولتاژی است که برای تغذیه فن مورد استفاده قرارمیگیرد. (اگر مقدارآن مشخص نشده بود، پیش فرض آن 12+ ولت میباشد )
  • ظرفیت:  بیانگرمیزان توانایی فن درجابجا کردن هوا میباشد و برحسب CFM (فوت مکعب دردقیقه) اندازه گیری میشود. هرچه این عدد بزرگتر باشد بهتراست و نشاندهنده اینست که فن قدرت سرد کنندگی بیشتری دارد.

فاکتور شکل:

فاکتور شکل یک قطعه ازیک تجهیزبه شکل عمومی و اندازه آن مربوط میشود. به لحاظ فنی صحبت درمورد فاکتورهای شکل یک یو پی اس  ممکن است دقیق نباشد زیرا یو پی اس ها معمولاً برخلاف بسیاری از وسایل وتجهیزات دیگردر اشکال ازپیش تعیین شده و استاندارد ساخته نمیشوند. دلیل اصلی آن اینست که یو پی اس  ها بزرگ میباشند، به عبارت دقیقتر هرچه باتری یو پی اس بیشتری قراربگیرد ظرفیت آن و درنتیجه اندازه آن بزرگتر خواهدشد. بنابراین هر ظرفیتی از ups دارای اندازه متفاوتی میباشد.

ups Environment 4 خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس | یو پی اس | باتری
به هرحال اکثرups ها به لحاظ شکل به دو دسته تقسیم میشوند: یو پی اس  منفرد و یو پی اس سوار شده درقفسه.

یو پی اس منفرد همانهایی هستند که معمولاً میبینیم. آنها درون قابی قرار گرفته اند وبرای این طراحی شده اند که روی زمین و درنزدیکی وسیله ای که آنرا تحت پوشش قرار میدهند گذارده شوند.
یو پی اس هایی که درقفسه سوارمیشوند، برای قرار گرفتن در محفظه های مخصوص میباشند و مختص استفاده برای کامپیوترهایی که درقفسه قرارمیگیرند، سخت افزارهای شبکه ای ودیگرتجهیزات میباشند.
همچنین این یو پی اس ها درصنایع و وسابل تجاری به دلیل کاهش در فضای اشغال شده کاربرد دارند.زیرا مولفه های آن را میتوان بصورت عمودی وتا ارتفاع زیاد روی هم قرار داد.دراینحالت اتصال بین تجهیزات نیزبدلیل نزدیک بودن به یکدیگر اغلب ساده تر انجام میگیرد.

Untitled 111 300x183 خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس | یو پی اس | باتری

یکی از دغدغه های مدل قفسه ای موضوع تهویه آنهاست. باید دقت کرد که قفسه را بیش از گنجایش آن درمکانی که قادر به فراهم نمودن تهویه مناسب نباشد پرنکنیم.

مشخصات محیطی یو پی اس چی باید باشه؟

مشخصات محیطی به شرایطی اشاره میکند که تحت آن، منبع تغذیه بدون هیچ مشکلی کارکند.(دربعضی حالات ،شرایط محیطی که برای منبع تغذیه باید تامین شود حتی درحالتیکه دستگاه در انبار قرار دارد)

محدوده دما جهت عملکرد مناسب:

این محدوده شامل کمترین وبیشترین مقدارقابل قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه درحال کارکردن است.(منظورازدمای محیط، دمای مکانی است که منبع تغذیه درآن کارمیکند نه دمای داخلی آن ). این دما بین صفر تا 40 درجه سانتیگراد (32 تا 104 درجه فارنهایت) درنظر گرفته میشود. بکارگیری منبع تغذیه، خارج ازاین محدوده دمایی ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود.

ups Environment2 خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس | یو پی اس | باتری
محدوده دما جهت انبارش:

این محدوده شامل کمترین وبیشترین مقدارقابل قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه انبار شده میباشد. معمولاً این دما محدوده بیشتری رانسبت به دمای عملکرد دستگاه پوشش میدهد. اگربه محدوده دمای انبارش درمشخصات دستگاه اشاره نشده بود به این معنا نیست که این قضیه برای سازنده مهم نبوده است. بپرسید و اگر پاسخ آنرا نیافتید ایمن ترین راه حل آنست که همان محدوده دمایی کارکرد دستگاه را برای انبارش درنظربگیرید.

اخطار:

زمانی که انبارش دردمای بسیارپایین انجام میشود لازم است که قبل ازاستفاده ازدستگاه، آنرا به محیط مربوطه آورده و مدتی صبر کنیم تا قطعات دستگاه با محیط اطراف به دمای تعادل برسند درغیر اینصورت ممکن است دراثرمیعان ناشی ازتغییرسریع درجه حرارت، دستگاه آسیب ببیند.
محدوده رطوبت: به بازه رطوبتی قابل قبول برای بکارگیری منبع تغذیه گفته میشود. این مقدارمیتواند بین 10% تا 90% رطوبت نسبی باشد. رطوبت بیش ازاین مقدارمیتواند تجهیزات کامپیوتررا خراب کند.
محدوده ارتفاع: برخی ازسازندگان، یک محدوده تعریف شده برای ارتفاعی که دستگاه درآن مورد استفاده قرارمیگیرد تعریف میکنند. این قضیه وقتی درنظرگرفته میشود که شما کامپیوترخویش را درون هواپیما میبرید یا با آن از کوه بالا میروید.

دمای محیط و توافق با شرایط محیطی :

یک عامل بحرانی برای طول عمرسخت افزارکامپیوتر،دمای اجزای تشکیل دهنده آن میباشد.اجزایی که دردمای بالا کار میکنند زود مستهلک میشوند وآنهایی که دمای بالا ندارند عمرشان خیلی بیشتراست. یکی ازروش های خنک نگاه داشتن اجزا استفاده از تجهیزات خنک کننده ورعایت سرمایش وتهویه است. دیگری فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب برای سخت افزار میباشد. قانون عمومی دمای مناسب برای کامپیوترها این است که کامپیوتربطور معمول و متوسط درهمان دمایی کار کند که مردم دوست دارند در آن کار کنند.
درصحبت عام، دمای مناسب برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر بین 15 تا 24 درجه سانتیگراد است که البته کمتراز15 درجه، نسبت به بیشتراز24 درجه ارجح می باشد. کارکردن یک کامپیوتردردمایی بیش از 30 درجه سانتیگراد، خنک کردن آن را بسیار مشکل می سازد.
بخاطرداشته باشید که دربرخی مشاغل، ترموستاتی وجود دارد که توسط یک تایمر، سیستم تهویه هوا را هنگام شب قطع می نماید. در این شرایط شاید لازم باشد اطمینان حاصل کنید که کامپیوترتان درتمام طول شب روشن نخواهد بود یا اینکه برای آن یک اتاق کامپیوتر مخصوص، با کنترل دمایی مستقل طراحی شده است.

غالب سخت افزارهای کامپیوترهنگامی که کارنمی کنند میتوانند دمایی بسیارپایینترازحد مجازو یا بالاترازحد مجازرا تحمل کنند. زمانی که شما تجهیزات را جابجا می کنید ویا آنها راانبار می نمایید نگرانی در مورد میزان دما بسیار کمتراززمانی است که آن تجهیزات مشغول کارهستند. اگرچه وقتی شما قطعه ای را که مدتها در معرض دمای بسیار پایین قرار گرفته است ناگهان روشن کنید ریسک از بین رفتن دائمی قطعه افزایش خواهد یافت. لازم است که تجهیزات بسیار سرد قبل ازبه کارگیری به تدریج به دمای لازم رسانیده شوند. این عمل را توافق با شرایط محیطی می نامیم.
اگرشما کامپیوتری را که دردمای بسیار پایین بوده است ناگهان به برق بزنید، بسیارسریع گرم خواهد شد، سریعترازآنکه اگرشما آن را روی میزی می گذاشتید به تدریج و درزمان مناسب گرم می شد.

تنش حرارتی یکی از دلایل عمده خرابی پیش ازموعد تجهیزات الکترونیکی می باشد.

بیشترین خطر تغییرات ناگهانی دما زمانی است که امکان میعان بوجود آید. حتما دید اید وقتی که یک آدم عینکی برای دقایقی درهوای سرد بیرون باشد و سپس ناگهان داخل اتاق گرم شود عینک وی چگونه مه خواهد گرفت). این اتفاقی است که کاملاً ممکن است برای یک تجهیز الکترونیکی بیفتد. معمولا اگر زمان کافی برای تبخیر شدن مایع ازروی تجهیزات نمناک به آنها داده شود موجب بروزهیچ مشکلی نخواهد شد ولی اگرصفحه هارد شما یا روی برد تغذیه رایانه زمانی که آن را بکارمی اندازید نمناک باشند وقوع تخریب تقریبا حتمی است.

هر چه تجهیزسردترباشد زمان بیشتری لازم است تا به دمای مناسب برسد. من شخصاً 12 ساعت برای روشن کردن دستگاهی که مدتی در محیط سرد با دمای بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد بوده است صبر می کنم واگر دستگاه به دلایلی زیر نقطه انجماد بوده است، ترجیح میدهم که برای توافق محیطی دستگاه پیش از 24 ساعت آن را روشن نکنم.

رطوبت:

همانند آنچه که دربخش درجه حرارت بیان شد، کامپیوترها ترجیح میدهند که دررطوبت معتدل کارکنند. کامپیوترها به مقوله رطوبت مانند دما حساس نیستند ولی به هرحال ازرطوبت تاثیر میپذیرند. واضح است که کامپیوتر و رطوبت بایکدیگرمخلوط نمیشوند! شما باید کامپیوترخود راخشک نگاهدارید. به این معنا که آنرا ازمحلها واشیائی که ممکن است باعث مرطوب شدن آن شود دورنگاهدارید. بعنوان مثال، واضح است که نباید کامپیوترخود را در حمام یا آشپزخانه قراردهید.

مثال دیگری که شاید واضح نباشد اینست که کامپیوترخود را نزدیک پنجره ای که زیاد بازوبسته میشود قرارندهید،مراقبت کنید که آشامیدنی وچیزهایی نظیرآن را درمجاورت pc قرارندهید زیرا ممکن است روی آن بریزد وموجب خسارت دیدن کامپیوتر شود.

تا آنجایی که به آب وهوا مربوط است استفاده از کامپیوتردر یک محیط مرطوب میتواند مشکل آفرین باشد ولی فقط اگرمحیط بشدت مرطوب باشد. چند شب وروزگرم اهمیت ندارد ولی استفاده ازکامپیوتردریک محیط باران زای استوایی مقوله ای کاملاً متفاوت است. رطوبت باعث خوردگی میشود وریسک ایجاد میعان را که میتواند باعث تخریب کامپیوترشود بالا میبرد.همچنین باعث میشود که سرد کردن کامپیوتربسیارمشکل گردد.
ازطرف دیگرهوای بسیارخشک نیزمیتواند به دو طریق مشکل سازباشد.اول اینکه مقدارالکتریسیته ساکن موجود درفضا رابیشترمیکند که میتواند احتمال تخلیه الکتریکی را بیشتر کند ودوم اینکه سرعت فرسوده شدن اجزایی را که درطول زمان خشک میشوند (مانند لاستیکهای چرخنده درپرینترهای لیزری) افزایش میدهد.

بالاخره رطوبت، مشکلات ناشی ازتغییرسریع آب و هوا را بیشتر میکند (انتقال از یک محیط سرد به یک محیط گرم میتواند موجب میعان شود) به همین خاطر است که قبل از روشن کردن کامپیوترباید صبرکرد تا به دمای محیط برسد.

واضح است که اگرمحیط گرم، یک محیط مرطوب نیز باشد، احتمال میعان افزایش خواهد یافت.

ups Environment 3 خصوصیات و ویژگیهای یو پی اس | یو پی اس | باتری

محیط کثیف (محیط غبارآلود):

بهترین عملکرد کامپیوترزمانی است که در یک محیط تمیزمورد استفاده قرارگیرد وهمچنین وقتی که بطورمرتب تمیزشود.
اکثرمنازل وادارات به اندازه کافی تمیزهستند که یک کامپیوترنیازبه کارخاصی غیرازتمیز کردن مرتب به عنوان بخشی از کارهای معمول جهت پیشگیری ازآسیب دیدن ندارد اگرچه محیطهای صنعتی میتوانند موجب خسارت شدید به کامپیوترها شوند.

یادم می آید که زمانی یک کامپیوتر قدیمی وازکارافتاده را ازیک کارگاه که درآن عملیات سوراخکاری و پودرکردن چدن بطور روزانه، سالهای سال انجام میشد جابجا میکردم. وقتی که درpc رابازکردم تمام سطوح داخلی آن با غبارکربن پوشانده شده بود وزمانی که برخلاف میل باطنی، هارد ازکارافتاده آن را گشودم مشابه همان غبارسراسرهارد را پوشانده بود. مشخص است که با گردش هارد تمام سطح دیسک ازدوده پوشانده شده بود وجای تعجب نبود که آن هارد دیگرکارنمیکرد.
کامپیوترهایی که برای استفاده درمحیط های کثیف درنظرگرفته میشوند باید محافظت شده و اغلب تمیزشوند.

یک راه ساده پیشگیری، استفاده ازتمیز کننده های هوا دراتاقی است که کامپیوترواقع شده است. همچنین جعبه های(case) مخصوص برای سخت افزار های کامپیوترونیزمحفظه های مخصوص نگاهداریcase  برای کامپیوترهایی که قراراست درمحیطهای صنعتی استفاده شوند طراحی شده است تا درمقابل خرابی ناشی ازآلودگی محیط حفاظت شوند. بطورمعمول صاحبان کامپیوترفقط باید بخاطرداشته باشند که کامپیوترخود راهرازچند گاه تمیزکنند ومطمئن باشند که مشکلی برای آن پیش نخواهد آمد.