وبلاگ

مشخصات انواع یو پی اس

مشخصات انواع یو پی اس

دراین بخش برخی ازمشخصاتی که دررابطه با یو پی اس است وبسیار مصطلح میباشد به اختصارمورد بحث قرارمیگیرد.

برگه مشخصات یو پی اس میتواند بسیارطولانی وخسته کننده باشد . همچنین دربیشترموارد لازم نیست شما نگران تمام مواردی که درآن پیدا میکنید باشید، اگرچه برخی ازآنها قبل ازتصمیم گیری برای خرید ، بسیارمهم میباشند.

maxresdefault1 مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
نکته:

بعضی ازمشخصات الکتریکی مربوط به عملکرد یو پی اس که در دفترچه های کالا موجود است کاملاً مشابه با مشخصات منابع تغذیه میاشند. جزئیات بیشتر در این خصوص را میتوانید در بخش مشخصات وگواهینامه های منبع تغذیه بیابید که دراین بخش ازتکرارآن خودداری میشود.

همچنین ازآنجا که یو پی اس ها شامل تجهیزاتی جهت محدود کردن ولتاژهای اضافی گذرا میباشند ، ممکن است شما بخواهید این قسمت را برای یافتن مشخصات و ویژگی های این محدود کننده ها مطالعه کنید.

مشخصات عمومی یو پی اس:

نوع یو پی اس :

مشخص کننده نوع طراحی یو پی اس . بسیار مهم است که این موضوع قبل ازهر چیزی مورد بررسی قرارگیرد.

اندازه بار:

ماکزیمم ظرفیت نامی دستگاه برحسب ولت- آمپر. بعضی دستگاهها صراحتاً میزان “وات” رانیز مشخص نموده اند درغیراینصورت باید ضریب فاکتور یو پی اس توسط سازنده مشخص شود تابتوان اندازه قدرت یو پی اس را تعیین نمود.

مشخصات فیزیکی:

ابعاد:

طول وعرض وارتفاع ، این اندازه ها را جهت حصول اطمینان ازجا گرفتن دستگاه در فضایی که به آن تخصیص داده شده است باید کنترل نمود.

وزن:

بعضی ازدستگاههای بزرگ بسیارسنگین هستند ونیازبه دو نفربرای جا به جا کردن آن میباشد.

ups engineer مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
تعداد ونوع خروجی ها:

چه نوع و چه تعداد خروجی برای بارهای مختلف پیش بینی شده است.

رنگ:

این موضوع بسیار مهم است. زیرا مغایرت رنگ یو پی اس با رنگ کامپیوتر، بطور کلی شکل ظاهری مجموعه را ضایع میسازد.

مشخصات محیطی یو پی اس:

محدوده دمای عملکرد:
Ups گرما تولید میکند ونمیتواند دراتاقی بدون تهویه کافی کارکند.

محدوده دمای انبارش :

به حد پایین این دما دقت کنید زیرا باتریها درمعرض سرمای شدید میتوانند یخ بزنند وخراب شوند.

بیشترکردن فواصل زمانی شارژ باتری:

اگرباتری درانبارنگاهداری شود هرچند وقت یکبارنیاز به شارژ شدن دارد؟

ups 3 مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
مشخصات ورودی:

ولتاژ ورودی:

محدوده مجازمشخصات نامی و واقعی. مطمئن شوید که مدل مناسبی با توجه به شرایط برقتان انتخاب میکنید.

فرکانس نامی:

معمولاً ۵۰ یا۶۰ هرتز است. برخی ازمدلها هردوعدد راپوشش میدهند.

اتصال ورودی:

نوع دوشاخه ای که کابل برق یو پی اس استفاده میکند (برای مدلهای بزرگتر بسیارمهم است)

مشخصات خروجی:

ولتاژخروجی:

محدوده نامی و واقعی مشخصات، آورده شده است. ولتاژ نامی خروجی باید مساوی با ولتاژنامی ورودی باشد.

نوع موج خروجی:

مشخص میکند که دستگاه،موج سینوسی ، مربعی یا مربعی اصلاح شده تولید میکند.

زمان انتقال:

یک مشخصه مهم است وعبارت ازماکزیمم زمان لازم برای یو پی اس تا بتواند خط قدرت را به باتری منتقل کند. برای یک online یو پی اس واقعی ،این زمان مساوی صفر است. برای یک standby یو پی اس این زمان معمولاً چندمیلی ثانیه میباشد. شما باید این زمان را با زمان نگاهداری منبع تغذیه خود مقایسه کنید وآن زمانی است که به شما میگوید یو پی اس تا چه مدتی قادراست ورودی خود را جداشده نگاهدارد قبل ازاینکه کاملاً قطع شود.

اگرزمان انتقال نزدیک به زمان نگاهداری ویا بزرگترازآن باشد، یو پی اس بدرستی برای شما کارنخواهد کرد.

Eaton UPS Family1 مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری
فیلترینگ،محدود کننده ولتاژهای گذرا ومشخصات تنظیم خط :

جزئیات سخت افزارداخلی یو پی اس که برای تمیز کردن خط نیرو، زمانی که یو پی اس با برق شهرکارمیکند میباشد.

مشخصات باتری:

نوع باتری:

نوع باتری بکاررفته واینکه آیا توسط مصرف کننده قابل تعویض است یاخیر.

ظرفیت باتری:

ظرفیت باتری بر حسب آمپر- ساعت

عمرباتری:

پیش بینی تعداد سالهایی که باتری میتواند کارکند قبل ازاینکه خراب شود (با کارکرد متوسط)

مدت زمان کارکرد بابیشترین بارممکن:

اگر یو پی اس باری مساوی با بیشترین میزان مجاز خود را(برحسب ولت-آمپر)پوشش دهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟

 

ups battery مشخصات انواع یو پی اس | یو پی اس | باتری

مدت زمان کارکرد با ظرفیت نصف بار:

اگر یو پی اس باری مساوی با نصف میزان مجازخویش را (برحسب ولت-آمپر) پوشش دهد،چند دقیقه میتواند کارکند؟

زمان شارژ مجدد:

چه زمانی طول میکشد تا یک باتری کاملاً خالی با استفاده از انرژی خط نیرو، دوباره کاملاً پر شود؟

امکان افزایش باتری:

آیا یو پی اس قابلیت افزودن باتری جدید برای افزایش ظرفیت را دارد؟ در اینصورت سیستم چگونه کارمیکند؟

موارد دیگر:

نشانگرها وهشدارها:

فهرستی ازنشانگرهای LED برروی دستگاه وتوضیح اینکه هرکدام درچه زمانی هشدارمیدهند.

کنترل وپایش سخت افزار ونرم افزار:

شرح کوتاهی از تمام سیستمهای کنترلی که دستگاه دارد یامیتواند داشته باشد ، شامل مشخصات انواع اتصالات و رابطهایی که میتواند توسط دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات الکتریکی:

مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آن درتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات در باری که منبع تغذیه پشتیبانی میکند میباشد. درحالیکه این مشخصات مهم است و معرف سطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که دربسیاری از حالات لازم نیست که خریداران منبع تغذیه تمام این جزییات را بدانند. شما فقط باید مطمئن شوید که مشخصات الکتریکی منبع تغذیه مورد نظر، اختلاف فاحشی با دیگر منابع تغذیه مشابه ندارد.

برای منابعی با فاکتورهای شکل جدید، باید مشخصات منبع تغذیه برای هماهنگی با ویژگی هایی که دربرگه مشخصات ضریب شکل قطعه آورده شده است چک شود. به غیرازآن، اختلافات کوچک را برای استخراج نتایج بزرگ بین دو منبع تغذیه بکار نبرید.

زمان نگاهداری:

احتمالاً مهمترین مشخصه الکتریکی یک منبع تغذیه میباشد و آن، زمانی است که منبع تغذیه درصورت قطع ورودی میتواند خروجی خود را پوشش دهد. یک عدد معمولی برای این زمان۲۰ میلی ثانیه میباشد ( درمنبع تغذیه وجود خازن صافی باعث میشود که این عدد کمی از صفر بیشتر باشد). این مقدار معرف زمانی است که در صورت قطع شبکه برق، منبع تغذیه میتواند تحمل کند وبعد از آن دیگر نمیتواند یک سیگنال قدرت خوب را ارسال دارد. همچنین مهم است که این زمان را با زمان انتقال یو پی اس ای که قراراست برای کامپیوترخود درنظربگیرید مقایسه کنید. زمان نگاهداری باید بطورقابل ملاحظه ای اززمان انتقال بیشتر باشد تا احتمال وقوع مشکل کاهش یابد.

تنظیم بار:

بعضی وقتها بنام تنظیم ولتاژ بارخوانده میشود. این مشخصه به توانایی منبع تغذیه برای تنظیم سطح ولتاژ خروجی زمانی که بار منبع کم وزیاد میشود اشاره دارد. ولتاژ یک منبع انرژی DC با افزایش بارتمایل به کاهش دارد وبرعکس ولتاژ یک منبع انرژی AC با افزایش بار تمایل به افزایش دارد. هر چه منبع تغذیه بهترباشد توانایی بیشتری برای یکنواخت سازی این تغییرات خواهد داشت. تنظیم بار معمولاً برحسب درصدی از ولتاژهایی که منبع تغذیه تامین میکند باعلامت مثبت و منفی بیان میشود. ۲ تا ۶ درصد معمولی است. ۱ درصد هنوزخوب است. ( سیگنالهای ۵- ولت و ۱۲- ولت حتی دردستگاههای بسیارخوب معمولاً بهترازمثبت و منفی ۵ درصد نیستند زیرا به هرحال این سیگنالها حاوی جریان ضعیف و اکثراً بدون فایده میباشند)

تنظیم خط :

متمم و کامل کننده تنظیم بارمیباشد. این مشخصه توانایی منبع تغذیه را برای کنترل خروجی خود زمانی که ولتاژورودی AC ازکمترین مقدارتابیشترین مقدارقابل قبول تغییرمیکند نشان میدهد. مجدداً مقدارهرسطح خروجی با عددی برحسب درصد (باعلامت مثبت ومنفی) نمایش داده میشود که +/- ۱ تا ۲ درصد معمولی است.

مولفه DC :

برخی اوقات به آن موج AC میگویند. منبع تغذیه از ورودی AC ، خروجی DC تولید میکند. اگرچه خروجی بطورخالص DC نمیباشد. درهرسیگنال تعدادی مولفه AC وجوددارد که بخشی ازآنها با سیگنال ورودی حمل میشود وبرخی دیگر، ازاجزای منبع تغذیه برداشته میشود. البته مقادیرآنها بسیارکوچک است واکثرمنابع تغذیه این مقادیررا درفهرست مشخصات ضریب شکل خود نشان میدهند. ولی دربرخی تجهیزات مانند موتورهای AC یاترانسفورماتورهایی با ورودی AC این مقوله بسیارمهم میباشد.

ترانسفورماتوربا خروجی ایزوله شده تنها راه محافظت از تجهیزات گران قیمت ما خواهد بود. مولفه های DC معمولاً برحسب میلی ولت میباشند که نشانگراندازه گیری ولتاژ AC ازمقدارمنفی تامثبت آن است. هرچه عدد کمترباشد بهتراست. در یو پی اس های بدون ترانسفورماتور معمولاً یک رزیستور متغیر برای تنظیم خروجی و کاهش مؤلفه DC وجود دارد ولی میدانیم که ضریت حرارتی رزیستور و دیگر قطعات الکترونیکی و نیز امکان تغییر تدریجی آنها از تغییرات مجاز میزان مؤلفه DC بر اساس استاندارد IEC بیشتر است.

واکنش ناپایدار:

یک منبع تغذیه سوییچ دارازیک حلقه بسته بازخورداربرای اندازه گیری مقدارخروجی منبع جهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر و ترموستات برای کنترل دمای خانه. همانطورکه دربخش تنظیم بارذکرشد ولتاژخروجی یک سیگنال با تغییربارحامل آن، تغییر میکند. عملاً وقتی که بار بشدت تغییر میکند (چه کم شود وچه زیاد) به تبع آن سطح ولتاژنیزتغییری ناگهانی خواهد داشت. این تغییرناگهانی به نام یک واکنش ناپایدارخوانده میشود. اگرولتاژی زیریک بارسنگین ناشی ازمصرف چند مولفه مختلف قرارداشته باشد وناگهان غیرازیک مولفه، بقیه آنها دیگرجریان نکشند، ولتاژمربوط به جریان باقیمانده ممکن است بطورموقت افزایش یابد. این پدیده را یک اضافه ولتاژ( overshoot ) میگویند. واکنش ناپایداربسیارسریع وتاثیرگذاراست اما منبع تغذیه میتواند خود را با این تغییرات ناگهانی تطبیق دهد.دراینجا مشخصات یک واکنش ناپایدارواقعی را باهم بررسی میکنیم:

خروجی های ۵+ ولت و۱۲+ ولت به اندازه ۵ درصد درکمترازیک میلی ثانیه با یک تغییر۲۰ درصدی در بار،برمیگردند.

معنای این حرف اینست که برای خروجی های ۵+ ولت و ۱۲+ ولت، اگر خروجی در یک سطح معین که آنرا V1 مینامیم قرارداشته باشد وجریان بارآن سیگنال به اندازه حداکثر۲۰ درصد کاهش یا افزایش یابد ،ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیه به مقدار ۵ درصد V1 بازمیگردد. واضح است که واکنشهای سریعترونزدیکتر به ولتاژ مبدا بهتراست.

حداکثر فشارجریان/ جریان سریع وغیرعادی ورودی:

بیشترین مقدار جریانی که یک منبع تغذیه در لحظه ای که برای اولین بار روشن میشود میکشد. این عبارت،بعضی اوقات برای نشان دادن اینکه منبع تغذیه درهنگام روشن شدن در معرض چه مقدارشوک قراردارد استفاده میشود. هرچه این مقدارکمتر باشد بهتر است.

حفاظت درمقابل ولتاژ اضافی:

علاوه برمشخص کردن یک سطح ولتاژ ماکزیمم، منابع تغذیه خوب شامل محافظی درمقابل افزایش ولتاژخروجی ازیک سطح بحرانی میباشند. اگر به هردلیلی ولتاژ خطوط ۳٫۳+ ولت، ۵+ ولت ، یا ۱۲+ ولت ازمقدارمعینی بالاتر رود، منبع تغذیه آن خروجی را غیر فعال خواهد کرد. عدد این ولتاژ اضافه معمولاً با عبارت “نقطه گردش ولتاژ” بیان میشود (مثلاً ۶٫۲۵+ ولت برای خط ولتاژ ۵+ ولت) ویا با یک عبارت درصدی که برای مثال ذکر شده ۱۲۵% خواهد بود. این مشخصه همچنین میگوید که واکنش یک منبع تغذیه درقبال تشخیص یک ولتاژاضافه چه خواهد بود که معمولاً دستگاه Reset خواهد شد.

حفاظت در مقابل جریان اضافی:

اگرجریان خروجی های منبع تغذیه ازحد مجاز تعریف شده بیشتر شود،بعضی از منابع تغذیه این شرایط را تشخیص میدهند ودستگاه را Reset میکنند. منبع تغذیه مشخص میکند که چه مقدارجریان اضافه برای هر ولتاژ خروجی باعث بروزاین اتفاق شده است.

خصوصیات و ویژگیهای UPS :

پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک یو پی اس که باعث تفکیک آن ازانواع دیگر یو پی اس میشود صحبت خواهیم کرد.

بعلاوه راجع به پارامترهای مهمی که توانایی و قابلیتهای یک یو پی اس را تعیین میکند بحث خواهیم نمود. بسیاری از عناوینی که دراین فصل مورد بحث قرارخواهد گرفت برای اخذ تصمیم در مورد انتخاب نوع واندازه مناسب یک یو پی اس برای کار شما مهم خواهد بود.

وبلاگ

راهنمای خرید یو پی اس

راهنمای خرید یو پی اس

راهنمای خرید یو پی اس

چه UPS من نیاز دارم؟

انتخاب UPS صحیح برای نیازهای تامین برق شما می تواند یک روند دشوار باشد اگر شما با پیشرفت های اخیر به روز نباشید. تعادل بین هزینه و حفاظت وجود دارد که به شما اطمینان می دهد که حداکثر حفاظت از بهترین ارزش را با توجه به نیازهای سیستم و بار مورد نیاز برای مقابله با آن حفظ کنید. ما در اینجا در سیستم های UPS متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین ارزش و کامل ترین حفاظت از واحد UPS شما را دارد.
هدف از این راهنمای خرید یو پی اس این است که شما در مورد سیستم های موجود موجود و آنچه که برای UPS برای کسب و کار شما انتخاب می کنید باید به دنبال آن باشید.

چند نوع یو پی اس وجود دارد؟

راهنمای خرید یو پی اس
تعدادی از تکرارهای مختلف وجود دارد و هر شرکت طراحی متفاوتی دارد اما UPS را می توان به طور گسترده ای طبقه بندی کرد که چگونه باتری و واحد خود را با منبع تغذیه آینده وارد تعامل می کنند.
یو پی اس آنلاین به طور مداوم فعال است و دوچرخه سواری از طریق قدرت است، بنابراین زمانی که قدرت برق قطع شده است هیچ زمان انتقال بین فعال سازی وجود دارد.
یو پی اس های آفلاین ارزان ترین هستند و اغلب از کوچکترین توان استفاده می کنند، منبع تغذیه برق به طور موازی عمل می کند و اگر برق قطع شود، یک سوئیچ فعال می شود و باتری ها شروع به تامین برق می کنند.
یک خط UPS تعاملی شبیه است، اما دارای تعامل بیشتر با قدرت اصلی در حال اجرا است، در یک مدار جداگانه که از همان ورودی mains استفاده می شود.
اما از این سه نوع، که برای شما مناسب است؟

مقايسه تغذيه بدون وقفه
یو پی اس آنلاین

راهنمای خرید یو پی اس
یو پی اس های آنلاین بیشترین حفاظت را با یک اتصال ثابت به منبع تغذیه ارائه می دهند و بدون تأخیر در انتقال. یکسو کننده، باتری و اینورتر به طور مداوم دوچرخه سواری می شوند، بنابراین هنگامی که منبع ورودی اصلی قطع شده است، باتری در حال تخلیه است. یک یو پی اس آنلاین، احتمالا یک سوئیچ را تنها به عنوان یک دور زدن در صورت وقوع یك واحد یو پی اس یكی از خرابی ها و قدرت می تواند به دستگاه منتقل كند. خطای یو پی اس آنلاین این است که باعث افزایش سایش و پاره شدن می شود و ارزان تر است، به طور مداوم باتری را شارژ و تخلیه می کند. با این حال، حفاظت اضافی و انتقال فوری آن را بهترین انتخاب برای تجهیزات حساس مانند سرورها و ماشین آلات صنعتی در مقیاس بزرگ که قدرت متلاشی شده می تواند خطرناک باشد.

یو پی اس آفلاین

راهنمای خرید یو پی اس
UPS آنلاین صرفه جویی در هزینه است – به عنوان شارژر و اینورتر به طور مداوم در استفاده نمی شود، به این معنی است که کمتر سایش و پاره شدن و استفاده از انرژی حداقل حفظ می شود و مقدار انرژی مورد نیاز شما را کاهش می دهد. همانطور که این UPS ها دارای حداکثر توان کم هستند، آنها برای مقیاس کوچکتر، استفاده شخصی مناسب هستند. برای مثال، اگر برای حفاظت از کامپیوتر خانگی خود نیاز دارید، این یو پی اس کمک خواهد کرد که از هر گونه خطری احتمالی جلوگیری شود و اکثریت از نوع ساده، متصل به انواع مختلف دیوار باشد.
Downside to UPS آنلاین این زمان فعال سازی طولانی است. سوئیچ از برق به باتری بسیار سریع است، اما با تجهیزات حساس، حتی یک قطعه از ثانیه می تواند بیش از حد طولانی به آسیب جدی است. با استفاده از تجهیزات مانند یک دسکتاپ خانگی، تاخیر کوتاهی هیچ مشکلی نیست، اما برای اقلامی ظریفتر مانند یک سرور، UPS آفلاین کمتر مناسب است.

خط تعاملی UPS

راهنمای خرید یو پی اس
یک خط UPS تعاملی چند پیشرفت در مقایسه با یک UPS آنلاین با چند عدد یو پی اس آنلاین ارائه می دهد تا به کاهش زمان انتقال کمک کند. یک خط UPS تعاملی دارای یک تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک برای محافظت در برابر نوسانات جزئی در مقیاس کوچک است. جریان ثابت قدرت را تضمین می کند که زمان انتقال به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و به طور کلی باعث می شود که Line Interactive یک گزینه خوب برای استفاده همه کاره باشد، یا در یک محیط کار حرفه ای یا در خانه، اگر شما نیاز به حفاظت بیشتری دارید. نزولی این است که آن را ارزان تر از نسخه آفلاین و حفاظت کمتر در برابر موج از نسخه آنلاین ارائه می دهد. علاوه بر این، علیرغم تنظیمکننده ولتاژ، هنوز هم به نیروهای قدرت آسیب پذیر است. یک خط UPS تعاملی یک گام خوب از یک واحد آفلاین است، اما برای حداکثر حفاظت، شما باید یک واحد آنلاین جستجو کنید.

چگونه یک منبع برق اضطراری را انتخاب کنید

هنگامی که دستگاه خود را شناسایی کرده اید و نیاز به نگهداری و انواع مختلف یو پی اس برای نیازهای شما را دارید، وقت آن است که به واحدهای خاصی که نیازهای شما را می بینند نگاه کنید. ملاحظات اضافی که باید در نظر داشته باشید عبارتند از:
چگونه بسیاری از دستگاه ها به دنبال محافظت هستند؟ واحدهای مختلف یو پی اس برای حفاظت از تعداد مختلف دستگاه ها مجهز خواهند بود و می تواند برای یک واحد که تمام دستگاه های شما را پوشش می دهد، به جای چند واحد کوچکتر، هزینه بیشتری داشته باشد.
چقدر قدرت شما نیاز دارید؟ بعضی از دستگاه ها نیاز به ولتاژ قابل توجهی دارند و شما باید اطمینان حاصل کنید UPS شما کافی است. یک واتمتر می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای بررسی مصرف دستگاه شما و اطمینان از سطح مناسب حفاظت شما.
چه ویژگی های اضافی شما نیاز دارید؟ UPS های مدرن مجهز به چندین عنصر مفید هستند که می توانند حفاظت بیشتری را به دستگاه شما ارائه دهند.
چقدر طول می کشد که دستگاه را به کار بیاورید؟ اگر به مدت طولانی برای قدرت نیاز دارید، یک ژنراتور میتواند سرمایه گذاری هوشمندانه ای برای استراتژی UPS شما باشد.

انتخاب یو پی اس راست

برای برنامه های غیر بحرانی، یک یو پی اس خاموش به طور معمول مشکلات مربوط به کیفیت برق 1 تا 3 را حل می کند.
حفاظت از سطح قدرت بالاتر، حل مسائل 1 تا 5 بالا، به UPS خط تعاملی نیاز دارد.
حفاظت کامل برای سیستم های ماموریت بحرانی، حل همه مسائل در سطوح 1-9 به بالا، نیاز به تکنولوژی دو بعدی تبدیل یو پی اس را نیاز دارد.
بعضی از UPS ها کنترل خاموش سرور IT را اجازه می دهند در حالی که دیگران ممکن است در ارتباط با یکی دیگر از منابع قدرت آماده به کار (مانند باتری های اضافی و یا یک ژنراتور) اجازه می دهد تا تمام یا بخشی از این تاسیسات برای مدت زمان قابل توجهی به کار ادامه دهد.