فلش مموری

نکات مهم برای خرید فلش مموری

نکات مهم برای خرید فلش مموری

این که آیا قصد خرید فلش مموری USB جدید را دارید یا فقط به دنبال ارتقا هستید ، چند نشانگر می تواند روند خرید را کمی ساده تر کند.

نکات مهم برای خرید فلش مموری
نکات مهم برای خرید فلش مموری

با فلش مموری بزرگ شوید

هنگام تصمیم گیری برای خرید فلش مموری ، بهتر است بزرگتر از آنچه فکر می کنید نیاز دارید. از داشتن فضای زیاد هرگز پشیمان نخواهید شد. در حالی که قیمت با افزایش ظرفیت افزایش می یابد ، به عنوان مثال برای پرش از 8 گیگابایت به 16 گیگابایت هزینه کمتری نسبت به هزینه ای که باید درایو 8 گیگابایتی دوم را خریداری کنید پرداخت می کنید.